Selasa, 1 Jun 2010

Ganjaran Mempersiapkan Pertahanan (tentera)

Hadith :
Daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r.a katanya : “ Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : “Sesiapa yang mempersiapkan seorang tentera penyerang di jalan Allah untuk menjaga keluarganya maka sesungguhnya ia juga telah berperang.”

(al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi)

Huraian
Keselamatan dan kesejahteraan sesebuah negara adalah merupakan perkara yang menjadi keutamaan dalam aspek bernegara, terutama dalam sesebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Islam merupakan agama yang memandang berat terhadap aspek keselamatan dan kesejahteraan umatnya serta alam seluruhnya. Ini sesuai dengan pengertian yang terungkap di dalam istilah "al-Islam" itu sendiri, yang bermaksud : "Selamat" atau "Sejahtera". Islam menganggap tugas berjuang di jalan Allah (berjihad) dan menjaga keamanan dan keselamatan negara sebagai tugas yang amat mulia dan amat besar ganjarannya di sisi Allah SWT. Firman Allah SWT maksudnya : "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh syurga,(disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah, maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh". (at-Taubat : 111)
blog comments powered by Disqus

Template by:
Free Blog Templates